0703-655998 info@btle.se

VÅRA TJÄNSTER

VÅRA TJÄNSTER

ANLÄGGNING

 • Markarbete
 • Dränering
 • Plattläggning
 • Stensättning

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

 • Grönyteskötsel
 • Gaturenhållning
 • Yttre fastighetsskötsel
 • Trädfällning

VINTERVÄGHÅLLNING

 • Snöröjning
 • Halkbekämpning
 • Maskinsopning
 • Sandupptagning
 • Underhållssopning